Ik schrijf maandelijks artikelen over de gevolgen van verlies en gemis, ook voor het staan in je relaties. Een voorbeeld:

Omdat je altijd kan kiezen voor een nieuwe relatie.

Opgedane verlieservaringen hebben zijn weerslag op hoe je relaties aangaat en dat gaat niet altijd goed. Het opgelopen tekort aan liefde, erkenning, en waardering wordt als het ware verrekend in de latere relaties.

Eén van mijn uitgangspunten is dat je altijd een keus kan maken voor een nieuwe relatie. En dan zijn er vaak verbaasde gezichten. Of geschrokken: Huh, moeten we uit elkaar?

In dit artikel lees je over die nieuwe relatie.

De erfenis van opgedaan verlies is groot. Je neemt bijvoorbeeld de rol op je om voor de ander te zorgen, want dat heb je jong geleerd, en denkt dat dit echte liefde is. Dus moet de ander ook voor jou zorgen, dat is niet meer dan billijk …..

Of je laat je niet echt kennen uit angst dat als anderen je echt leren kennen ze je dan niet moeten. Kan je de ander wel echt vertrouwen? De stap zetten om je over te geven in de liefde is te moeilijk en verdrietig. Dan maar liever alleen.

Zo kunnen relaties lastige dingen worden, niet alleen in de liefde, maar ook in vriendschappen en werkrelaties.

Hans* heeft een relatie met Trudy* en ze verzanden steeds in oeverloze discussies, hij en zij voelen zich niet begrepen door elkaar en ze willen daar verandering in. ‘Desnoods ga ik bij hem weg!’, dreigt Trudy in het eerste gesprek. Hans kijkt moeilijk en zwijgt.

Zij is verbaal niet op haar mondje gevallen en hij is een eigenwijze. Als zij zo te keer gaat, denkt hij ‘laat maar praten, ik doe toch wat ik wil’. En als hij dus zwijgt, doet zij er nog een schepje bovenop. Het schiet niet op.

Minder afhankelijk
Op zulke momenten neem ik de gelegenheid om mensen wat te leren vanuit mijn vakgebied. Kennis is behulpzaam als je zo vast zit met elkaar.

“Zouden jullie je relatie willen vernieuwen?” vraag ik. Ja, dat klinkt prettig zie ik aan hun gezichten. In het woordje vernieuwen zit ook een positieve klank. Het gaat over een nieuwe start maken, zonder opgedane ervaringen onder het kleed te schuiven. Ik leg Hans en Trudy uit wat ik er precies mee bedoel:

Je kan de relatie vernieuwen, en dat betekent in eerste instantie de relatie met jezelf vernieuwen. Geef jezelf de kans het anders te doen, want daar heb je het meeste invloed op. Onderzoeksvragen als Wat heb ik te weinig gedaan en laten liggen? En wat wil ik meer aangaan? passen hierbij.

Je minder afhankelijk opstellen en de ander niet willen kneden naar jouw beeld. “Ook dat is een belangrijk uitgangspunt als jullie verder willen met hulp” bespreek ik met Hans en Trudy. Daar komen vragen over bij hen en ze zijn betrokken merk ik. We gaan hierop door.

Wie zichzelf niet kan reguleren, gaat de ander reguleren!
Wie zichzelf niet kan reguleren, gaat de ander reguleren. Leren jezelf bij de hand nemen en in de hand houden. Niet hulpbehoevend worden als een ander je op het gewenste moment niet kan of zelfs wil geven wat jij nodig hebt. Minder afhankelijk van de ander worden in goedkeuring of waardering. Dat betekent ook dat je elkaar kan helpen om op eigen benen te gaan staan.

“Dat wordt hard werken” grinnikt Hans wat ongemakkelijk. Trudy is stil.
En ik beaam de uitspraak van Hans.

Hulp zoeken is al een hele stap, hulp aangaan is hard werken, maar iedereen heeft al een lange en vaak eenzame weg afgelegd. De crisis is ook kans tot verandering.

Je kan een keus maken tot een nieuwe relatie met jezelf waardoor:
• De relatie in je huidige relatie vernieuwt.
• Je het moeilijke besluit neemt een relatie te stoppen (bij relatietherapie is het zo dat 50% uit elkaar gaat, dus 50% ook niet).
• Je een goede relatie met een ander kan aangaan.
Hoe gaat het Hans en Trudy na drie gesprekken?
Trudy ziet nu dat een NEE niet een afwijzing van haar betekent, maar een nee een grens van Hans is. Niks meer en niks minder.
Hans geeft nu aan dat hij op iets terug zal komen en gunt zichzelf de tijd om na te denken wil ik dit echt of toch niet. Trudy handelt wat minder impulsief en legt steeds minder druk op Hans.

De relatie wordt helderder, en of ze al dan niet met elkaar verder willen is niet meer een chantagemiddel en wel een reële optie. Twee volwassen mensen maken hier de balans op.

Tot slot.
Ben je aan het dubben of je wel of geen hulp moet inroepen? Of liever gezegd ‘wil’ (niks moet!) inroepen?
Ik denk graag met je mee.

Hartelijke groet en een fijne dag, in welke relatie dan ook!
Hilda Lemaire

*Situaties komen overeen met mijn praktijk, maar namen en concrete ervaringen vanzelfsprekend nooit.