Problemen in je werk

“Ik voel me zo verantwoordelijk”
“Ze vinden dat ik te streng ben, teveel van anderen vraag”
“Ik doe het werk van mijn baas, niemand die het ziet”

Een paar uitspraken die ik terug hoor van juist de mensen die jong al veel verantwoordelijkheid moesten dragen.
Soms valt het ook niet mee om je goed staande te houden in je werk. Gebeuren er dingen die je van je stuk brengen, en krijg je niet goed de vinger aan de pols wat dat nou is, en ook niet hoe je hier verstandig mee om kan gaan. Het is niet ongewoon dat je in je werk geconfronteerd wordt met overlevingsmechanismen van jezelf. Gedrag waar je op het werk ook last van krijgt.Vraag je werkgever of je met iemand daar ’s een paar keer over mag praten en nadenken, opdat je straks weer beter functioneert. In heel veel gevallen zijn werkgevers blij als je zélf dit soort initiatieven toont.
In een eerste gesprek kunnen we kijken hoe ik je daarin van dienst kan zijn.

Burn Out

En soms  is het overleven te lang door gegaan en ben je ervan uitgeput. De energievreters zijn talrijker dan je energiegevers, en een mens raakt dan op een gegeven moment op. Dat kan niet anders. We noemen dat burn out.

Burn Out klachten zorgen voor langdurig ziekteverzuim. Het is uiteraard veel fijner als dat voorkomen kan worden doordat je de signalen herkent van je overbelasting. Mensen die echter jong hebben geleerd om het iedereen naar de zin te maken, te zorgen dat niemand last van hen heeft, of bijvoorbeeld al vanaf kind op hun tenen moesten lopen, zetten dat gedrag later voort, ook op hun werk.

Wat kan ik voor je doen?

We gaan kijken naar de achterliggende redenen voor je gedrag en hoe het anders kan. Het is niet alleen ‘praten over’ maar ook doen. Echter een doen wat je niet langer uitput maar juist energie gaat geven.

De verhouding draaglast en draagkracht leer je in de juiste proporties te brengen.

We kijken naar actuele situaties in je werk, en naar gewenste veranderingen. Ik leer en steun je in het maken van de vaak nieuwe benodigde stappen.

Nieuwe stappen betekenen soms de overstap naar ander werk. We bekijken dan het vervolg van je loopbaan. Bij loopbaanvragen laat ik je vaak de Birkman test doen. De Birkman Methode is een effectief hulpmiddel bij loopbaanadviezen en competentieontwikkeling.
Deze zelf-assessment methode brengt aan de hand van een vragenlijst o.a. in kaart:

  • wat je interesses zijn,
  • wat je voorkeursgedrag kenmerkt,
  • wat je behoeftes zijn in de interactie met anderen
  • wat je kenmerkende gedrag onder stress zal zijn.

Daarnaast typeert de Birkman Methode welke beroepen of beroepsomgeving bij jou passen.
De kracht van de methode is dat het een niet-oordelend instrument is. Het beschrijft je sterktes en zwaktes en geeft je inzicht in bijvoorbeeld effectiviteit van jouw gedrag. De uitkomst van de test bespreek ik met een gecertificeerd Birkmanconsultant en jou. De uitkomsten van dit gesprek vormen leidraad voor de inhoud van coaching.