Problemen in je werk

“Ik voel me zo verantwoordelijk”
“Ze vinden dat ik te streng ben, teveel van anderen vraag”
“Ik doe het werk van mijn baas, niemand die het ziet”Een paar uitspraken die ik terug hoor van juist de mensen die jong al veel verantwoordelijkheid moesten dragen.
Soms valt het ook niet mee om je goed staande te houden in je werk. Gebeuren er dingen die je van je stuk brengen, en krijg je niet goed de vinger aan de pols wat dat nou is, en ook niet hoe je hier verstandig mee om kan gaan. Het is niet ongewoon dat je in je werk geconfronteerd wordt met overlevingsmechanismen van jezelf. Gedrag waar je op het werk ook last van krijgt.

Vraag je werkgever of je met iemand daar ’s een paar keer over mag praten en nadenken, opdat je straks weer beter functioneert. In heel veel gevallen zijn werkgevers blij als je zélf dit soort initiatieven toont.
In een eerste gesprek kunnen we kijken hoe ik je daarin van dienst kan zijn.

Wat kun je verwachten?

In je loopbaanbegeleiding kijken we naar actuele situaties in je werk, en naar gewenste veranderingen. Doen en Laten leert en steunt je in het maken van de vaak nieuwe benodigde stappen. Nieuwe stappen in je huidige werk of de overstap naar ander werk. We bekijken het vervolg van je loopbaan.

Bij loopbaanvragen laat ik je vaak de Birkman test doen. De Birkman Methode is een effectief hulpmiddel bij loopbaanadviezen en competentieontwikkeling.
Deze zelf-assessment methode brengt aan de hand van een vragenlijst o.a. in kaart:

  • wat je interesses zijn,
  • wat je voorkeursgedrag kenmerkt,
  • wat je behoeftes zijn in de interactie met anderen
  • wat je kenmerkende gedrag onder stress zal zijn.

Daarnaast typeert de Birkman Methode welke beroepen of beroepsomgeving bij jou passen.
De kracht van de methode is dat het een niet-oordelend instrument is. Het beschrijft je sterktes en zwaktes en geeft je inzicht in bijvoorbeeld effectiviteit van jouw gedrag. De uitkomst van de test bespreek ik met een gecertificeerd Birkmanconsultant en jou. De uitkomsten van dit gesprek vormen leidraad voor de inhoud van coaching.